Statistieken

Het Jaarverslag van onze Dienst voor Universitaire Statistiek is vanouds een belangrijk werkinstrument. Het bevat een statistische analyse van de universitaire studentenbevolking op het niveau van de federale Belgische staat. Het is een vaak geconsulteerd basisdocument voor vele gebruikers. Over de jaren heen is het Jaarverslag uitgegroeid tot een onmisbaar werkdocument van de Overheid, van de navorsers geïnteresseerd in universitaire ontwikkeling en van diverse educatieve, politieke, sociale en economische instanties op nationaal en internationaal vlak. De statistische meerwaarde van ons Jaarboek ligt in het feit dat onze Dienst Universitaire Statistiek een federale synthese levert op basis van gecommunautariseerde databanken.

Als unieke bron van federale gegevens, d.w.z. van universitaire statistieken voor gans het Rijk, is ons Jaarboek een gegeerd referentiedocument, niet alleen voor internationale instanties maar ook voor vele binnenlandse gebruikers.

Vanaf het academiejaar 2001-2002 kunnen de gegevens ook elektronisch geraadpleegd worden door het aanklikken van het gewenste academiejaar hieronder. Voor vroegere jaren kan u het jaarboek of de cijfergegevens bekomen mits schriftelijke aanvraag. 

Jaarverslag voor de universitaire statistiek