VIRA (Vereniging voor Internationale Relaties)

Gesticht in Brussel in 1963 biedt VIRA een forum waar beleids -en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers  informatie en standpunten kunnen uitwisselen over internationale ontwikkelingen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar geopolitieke en Europese thema’s die aansluiten bij de actualiteit en die bovendien maatschappelijke relevantie vertonen. Als hoofdstad van België en Europa en zetel van tal van internationale instellingen beschikt Brussel over evidente troeven om geschikte personen op dit forum te verenigen. Ongeveer tien keer per jaar worden lunch-of avondcauserieën en paneldebatten georganiseerd met vnl. Nederlandstalige, maar soms ook Franstalige of Engelstalige sprekers van hoog niveau. Activiteiten kunnen in samenwerking met andere verenigingen plaats vinden. --

Contact: 
vira@mail.org