Wetenschappelijke tijdschriften

De Universitaire Stichting kan subsidies verlenen om het uitgeven te bevorderen van tijdschriften van hoogstaand wetenschappelijk niveau waarvan het wetenschappelijke redactiecomité in België gevestigd is.

OPGELET:   De aanvragen voor het subsidiëren van wetenschappelijke tijdschriften dienen te worden ingediend door middel van een "online" systeem. Dit systeem zal zowel voor de aanvragers als voor de administratie van de Universitaire Stichting het werk vergemakkelijken.  

Klik deze link naar het indiensysteem, waar het reglement, een beschrijving van de te volgen procedure en de online formulieren voor het indienen van aanvragen beschikbaar zijn. 

Opmerkingen over het online systeem, correcties en suggesties voor verbetering zijn welkom. Gelieve deze te zenden aan fu.us@universityfoundation.be.

Tijdschriften, gesubsidieerd door de Universitaire Stichting.
 
Hieronder ziet u een alfabetisch gerangschikte lijst van wetenschappelijke tijdschriften die gesubsidieerd worden door de Universitaire Stichting, voor zover de relevante informatie beschikbaar is.
 
CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques), Bruxelles

Collection historique du CRISP, le Courrier hebdomadaire paraît depuis 1959, à raison de 40 numéros par an, en livraison simple ou double. Chaque volume est consacré à l’analyse d’un sujet précis, est rédigé par un ou plusieurs spécialistes et est soumis à un panel de relecteurs. Cette collection s’adresse tant aux chercheurs qu’aux acteurs socio-politiques et, plus largement, à toute personne désireuse d’approfondir les sujets traités.

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

De Gulden Passer, opgericht in 1923, is een internationaal, peer reviewed tijdschrift dat gewijd is aan de geschiedenis van het boek in de Lage Landen en het omliggende buitenland. Het verschijnt tweemaal per jaar en prachtig vormgegeven. Founded in 1923, De Gulden Passer is an international, peer reviewed journal devoted to the history of printing in the Low Countries and abroad. It appears twice a year and is beautifully designed.

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift dat historisch-filosofische artikels publiceert voor een breed geïnteresseerd intellectueel publiek. De essayrubriek snijdt telkens een actueel thema aan, dat verschillende auteurs op een eigen en onderbouwde manier doorlichten. Tegenspraak wordt daarbij niet geschuwd. Daarnaast verschijnen ook artikels met een meer algemene filosofische en/of historische inslag en een meer dan louter academisch belang.

ASBL Degrés

Degrés. Revue de synthèse à orientation sémiologique.

La revue Degrés a été fondée en 1973, avec la collaboration de grandes figures scientifiques (tels Eco, Chomsky, Riffaterre) et artistiques (Michel Butor, qui a inspiré la mise en pages).

Documenta (ISSN 0771-8640) is een belangrijk forum voor de studie van het theater in de Nederlanden. Het is een tijdschrift waarin plaats is voor grondige, wetenschappelijk gefundeerde bijdragen over alle aspecten van het theater, alsook voor essays en kritische beschouwingen. Hoewel het hoofdaandeel van de artikels in Documenta theater en performance is, worden ook bijdragen met betrekking tot muziek, film en nieuwe media in overweging genomen, voor zover zij betrekking hebben op de podiumkunsten.

John Benjamins Publishing Company, Amsterdam

English Text Construction (ETC) is a double-blind peer-reviewed international journal of English Studies published by John Benjamins (Amsterdam & Philadelphia). The journal offers a forum for currently converging tendencies that place the text-constructing subject in centre stage across the three disciplines of English studies, viz. literary studies, linguistics and applied linguistics.

Peeters, Leuven

Ephemerides Theologicae Lovanienses (Louvain Journal of Theological and Canonical Studies) is an internationally distributed peer-reviewed journal. It publishes articles, notes and comments, and reviews (in English, French, German) on all aspects of theology and canon law for an academic readership. The journal appears in four instalments (March, June, September, December). Each issue contains about 180 pages, for a total of ca. 750 pages per volume.

Université libre de Bruxelles

La revue Équivalences a été fondée en 1970 par Jean-Marie Van der Meerschen, sous l’égide de l’Institut supérieur de traducteurs et interprètes (ISTI), aujourd’hui École de Traduction et Interprétation intégrée à la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Geologica Belgica is a Belgian journal that welcomes papers concerning all aspects of the earth sciences, with a particular emphasis on the regional geology of Belgium and central Africa. The journal encourages the publication of articles from Belgian junior authors. Papers written in English are preferred, but papers in French, Dutch and German are also accepted. Each paper will be reviewed by at least two reviewers. Journal Policies: Geologica Belgica is an Open Access journal.

Universitätsverlag Winter, Heidelberg

Die Germanistischen Mitteilungen (GM) existieren seit 1975 und sind das einzige germanistische Fachperiodikum Belgiens. Der Wirkungskreis der Zeitschrift hat sich seit ihrer Gründung sukzessive erweitert: Ihre wissenschaftlichen Artikel und Rezensionen zur deutschen Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache positionieren sie heute konsequent in der internationalen Germanistik. Eingesandte Beiträge unterliegen der anonymen Begutachtung durch einen internationalen Gutachterbeirat.

Leuven University Press

Humanistica Lovaniensia is the leading journal in the field of Renaissance and modern Latin. As well as presenting articles on Neo-Latin topics, the annual journal Humanistica Lovaniensia is a major source for critical editions of Neo-Latin texts with translations and commentaries. Its systematic bibliography of Neo-Latin studies (Instrumentum bibliographicum Neolatinum), accompanied by critical notes, is the standard annual bibliography of publications in the field. 

KU Leuven & UCL

Le projet d'Interférences littéraires/Literaire interferenties consiste à rendre compte des interférences en fonction desquelles, au cours de son histoire, la littérature s’est constituée, par interaction avec d’autres discours, formes culturelles et pratiques sociales.

Freie Universität Berlin, Center for Digital Systems (CeDiS)

The Journal of Dutch Literature is the first English language, peer reviewed journal dedicated to the study of Dutch literature from the Middle Ages to the present day.

Universiteit Antwerpen.

The Journal of Writing Research is an international peer reviewed journal that publishes high quality theoretical, empirical, and review papers covering the broad spectrum of writing research. The Journal primarily publishes papers that describe scientific studies of the processes by which writing is produced or the means by which writing can be effectively taught. The journal is inherently cross-disciplinary, publishing original research in the different domains of writing research.

Editions La Part de l’Œil, Bruxelles.

Depuis 1985, la revue La Part de l’Œil poursuit son exploration et son invention du discours esthétique contemporain. Elle s’attache à dynamiser les questions de l’esthétique, repenser l’approche des œuvres, tenter de fonder le discours de l’esthétique afin que ce champ de travail devienne le lieu de rencontre de chercheurs, le lieu d’émergence et de stimulation d’une pensée scientifique digne de ce nom. 

Pages