Scientific journals

In accordance with its mission to support high level research in Belgium, the University Foundation provides financial support towards the publication of high level scientific journals of which the scientific editorial committee is situated in Belgium.

Because the possible support is restricted to editorial committees in Belgium, the regulations and application procedures are only available in French and in Dutch.

 

Scientific journals subsidized by the University Foundation

Below you will find an alphabetical list of scientific journals subsidized by the University Foundation for which the relevant information is available.

Acco, Leuven

Het Tijdschrift voor Sociologie is het tijdschrift van de Vereniging voor Sociologie. Het tijdschrift laat de volle breedte van sociologie aan bod komen en bevat bijdragen van zowel internationaal als nationaal gewaardeerde auteurs als van beginnende sociologen. Ook is er ruimte voor onderzoeksnota’s en boekbesprekingen. Elk jaar wordt een themanummer uitgebracht.

Peeters, Leuven.

Spiegel der Letteren is een wetenschappelijk tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en Algemene Literatuurwetenschap. Het tijdschrift besteedt aandacht aan alle periodes en genres van de Nederlandse literatuur. Het biedt ruimte voor alle methodes die gebruikt worden om (de Nederlandse) literatuur te bestuderen. In elke aflevering wordt naast een viertal lange artikelen ook een tiental recente publicaties kritisch besproken, zodat de lezer op de hoogte blijft van belangrijke studies en nieuwe ontwikkelingen.

Uitgeverij Verloren BV Torenlaan 25 NL-1211 JA Hilversum

Stadsgeschiedenis (opgericht in 2006) is het Nederlands-Vlaamse tijdschrift voor onderzoek, reflectie en debat over de stad en haar geschiedenis. De aanpak is interdisciplinair en gericht op een breed scala aan thema's. Naast wetenschappelijke artikelen bevat Stadsgeschiedenis reviews over recente onderzoekstrends, dossiers over actuele maatschappelijke thema's, en interviews met beeldbepalende stadsbestuurders, architecten en historici. Geografisch richt het tijdschrift zich op de Lage Landen door de eeuwen heen.

Amsterdam University Press

Taal en Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken, o.a. geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde. 

The Belgian Journal of Zoology is an open access journal publishing high-quality research papers that are original, of broad interest and hypothesis-driven. Manuscripts on all aspects of zoology are considered, including anatomy, behaviour, developmental biology, ecology, evolution, genetics, genomics and physiology. Manuscripts on veterinary topics are outside of the journal’s scope. The Belgian Journal of Zoology also welcomes reviews, especially from complex or poorly understood research fields in zoology.

Peeters, Leuven

In het Tijdschrift voor Filosofie verschijnen thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, boekbesprekingen en een kroniek, geschreven door filosofen uit verschillende landen. Het staat open voor alle wijsgerige stromingen en voor de verschillende domeinen van de filosofie. Het tijdschrift besteedt in het bijzonder aandacht aan het wijsgerige leven in Nederland en Vlaanderen en wil bijdragen aan de filosofie in het Nederlands.

Duculot, Bruxelles.

La revue scientifique internationale, Travaux de linguistique, a comme domaine d'étude privilégié la langue française abordée par le biais de la recherche en linguistique générale. Elle a pour ambition d'assurer un quadruple rôle de recherche, de documentation, de critique et de communication qui la destine tout à la fois aux spécialistes, aux enseignants et à un public cultivé.

Volkskunde – Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, opgericht in 1880 door Pol de Mont en August Gittée, is een internationaal en blind peer reviewed A-tijdschrift, dat een wetenschappelijk platform aanreikt inzake alle mogelijke facetten van de cultuur van alledag in binnen- en buitenland. Gestimuleerd door UNESCO, volgt de internationaal samengestelde redactie nauwgezet de ontwikkelingen bij ons en elders m.b.t. (im)materieel cultureel erfgoed. Volkskunde verschijnt sinds 2012 driemaal per jaar, waarvan telkens één nummer aan een bijzonder thema is gewijd.

Pages